Бахмутська районна державна адміністрація
Донецької області

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції

 Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області

 

Юридична адреса:
вул. О.Сибірцева, 33, Донецька обл., м. Бахмут, Україна, 84511

Контактний телефон:
(0627) 4-83-82

Електронна пошта:
jurviddil.bahmut_rda@ukr.net

Графік роботи:
понеділок-четвер – 08.00 – 17.00
п’ятниця – 08.00 – 15.45
перерва – 12.00 – 12.45

Стислий перелік функцій:

 1. Проведення юридичної експертизи на відповідність законодавству та міжнародним договорам України проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації та рішень районної ради, інших нормативних актів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, та візування їх за наявності погодження цих проектів керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації;
 2. Здійснення контролю за дотриманням у райдержадміністрації законів України «Про державну службу», «Про захист персональних даних», Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та з діловодства тощо;
 3. Надання правової оцінки господарським договорам, контрактам, угодам, запропонованим для укладання райдержадміністрацією;
 4. Організація роботи райдержадміністрації із взаємодії з правоохоронними органами, сприяння діяльності правоохоронних, судових органів, центральних органів виконавчої влади у виконанні покладених на них завдань, в межах повноважень, наданих райдержадміністрації;
 5. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи, зокрема зі структурними підрозділами апарату, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та їх окремими працівниками; 
 6. Ведення разом із структурними підрозділами райдержадміністрації претензійної і позовної роботи;
 7. Розгляд за дорученням керівництва райдержадміністрації  заяв і скарг громадян, їх об’єднань з питань, які носять правовий характер, з питань взаємодії з правоохоронними органами;
 8. Внесення голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання розпорядження на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України; 
 9. Сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
 10. Здійснення правової роботи пов’язану з підвищенням рівня правових знань працівників райдержадміністрації, інформування про новації та зміни в законодавстві, надання консультації з правових питань, надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;  
 11. Прийняття участі в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками райдержадміністрації, у підвищенні правових знань керівників і спеціалістів  району, працівників місцевих рад;
 12. Організація роботи  спостережної комісії при райдержадміністрації, прийняття участі в роботі інших дорадчих органів райдержадміністрації тощо.

Склад штату працівників відділу:

П.І.Б

Посада

№ каб.

Телефон

Анісімова Ольга Миколаївна Начальник відділу 

10

(06274)4-83-82

Медведчук Любовь Олександрівна Головний спеціаліст-юрисконсульт 

Селюк Олег Петрович

Спеціаліст

 

Послуги, які надаються населенню:

 • Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Бахмутської райдержадміністрації

Перелік документів, які містять публічну інформацію: