A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Бахмутська районна державна адміністрація
Донецька область

Відділ правового забезпечення діяльності

Відділ правового забезпечення діяльності

Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області

 

 

 

Юридична адреса:
вул. О.Сибірцева, 33, Донецька обл., м. Бахмут, Україна, 84511

Контактний телефон:
(0627) 4-83-82

Електронна пошта:
jurviddil.bahmut_rda@ukr.net

Графік роботи:
понеділок-четвер – 08.00 – 17.00
п’ятниця – 08.00 – 15.45
перерва – 12.00 – 12.45

Стислий перелік функцій:

1)  з питань правової роботи:

1. Проведення юридичної експертизи на відповідність законодавству та міжнародним договорам України проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації та рішень районної ради, інших нормативних актів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, та візує їх за наявності погодження цих проєктів керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

2. Проведення гендерно-правової експертизи, антидискримінаційної експертизи проєктів нормативно-правових актів райдержадміністрації, які підлягають державній реєстрації, за результатами яких готує висновки;

3. Розроблення спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації проєктів регламентуючих документів райдержадміністрації;

4. Надання правової оцінки договорам, контрактам, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проєкти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5. Ведення претензійної і позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням, представлення у встановленому порядку інтересів райдержадміністрації в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені райдержадміністрації, чи райдержадміністрацією у зв’язку з порушенням її майнових прав та законних інтересів;

6. Аналізування матеріалів, що надійшли від правоохоронних, судових і контролюючих органів, результатів позовної роботи, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень;

7. Розгляд за дорученням керівництва райдержадміністрації  звернення і скарги громадян, їх об’єднань з питань, які носять правовий характер, звернення і запити депутатів місцевих рад, народних депутатів України; забезпечує правове супроводження особистого прийому громадян керівними працівниками райдержадміністрації, під час проведення ними телефонних гарячих ліній;

8. Забезпечення подання розпоряджень голови райдержадміністрації, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, на державну реєстрацію;

9. Здійснення правової роботи, проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня правових знань працівників райдержадміністрації, інформування про новації та зміни в законодавстві, роз’яснення існуючої практики його застосування, надає консультації з правових питань, надає безоплатну первинну правову допомогу з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації; 

10. Забезпечення взаємодії з обласною державною адміністрацією та  

органами місцевого самоврядування;

11. Ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

 

2) з питань запобігання та виявлення корупції:

1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

3. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови райдержадміністрації та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

4. Перевірка факту подання посадовими особами та державними службовцями райдержадміністрації декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному чинним  законодавством порядку;

5. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях;

6. Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

7. Інформування голови райдержадміністрації, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

 

Послуги, які надаються населенню:

  • Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Бахмутської райдержадміністрації

Перелік документів, які містять публічну інформацію:

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора