A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Бахмутська районна державна адміністрація
Донецька область

Планування діяльності

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

07 лютого 2020 року № 65

 

 

 

 

План заходів

щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією в апараті та структурних підрозділах без статусу юридичної особи публічного права Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області на 2020 рік
 


з/п

Назва заходу

Виконавці

Термін   виконання

1.

Забезпечення якісного добору кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків

Відділ управління персоналом та з питань організаційної  діяльності райдержадміністрації

Протягом року

2.

Проведення роз’яснювальної роботи з членами конкурсної комісії  з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

Протягом року

3.

Забезпечення ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у райдержадміністрації, з вимогами та попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Відділ управління персоналом та з питань організаційної  діяльності райдержадміністрації

 

Протягом року

4.

Ознайомлення осіб, що призначаються/звільняються з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під підпис

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

Протягом року

5.

Згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» забезпечувати подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб у райдержадміністрації

Відділ управління персоналом та з питань організаційної  діяльності райдержадміністрації

Протягом року

6.

Проведення інформаційної кампанії щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

Протягом року

7.

Проведення інформаційної кампанії про ознайомлення з вимогами законодавства щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів для державних службовців

 

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

Протягом року

8.

Проведення семінарів-навчань стосовно посилення заходів фінансового контролю осіб, уповноважених на виконання функцій держави, серед працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

Січень-березень               2020 року

9.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції серед працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації щодо застосування антикорупційного законодавства

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації
 

Протягом року

10.

Надання методичної та консультативної  допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам апарату, структурним підрозділам райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації
 

Протягом року

11.

У межах повноважень здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови райдержадміністрації та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

Протягом року

12.

Вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

Протягом року

13.

Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з нормативно-правовими актами райдержадміністрації

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

Протягом року

14.

Вжиття заходів щодо поліпшення інформаційного зв’язку з населенням

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

Протягом року

15.

Забезпечення висвітлення на офіційному вебсайті райдержадміністрації інформації про проведені заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області на 2020 рік

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

Протягом року

16.

Забезпечення доступу громадян до інформації щодо можливостей повідомлення про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією та гарантій захисту викривачів

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

Протягом року

17.

Інформування  голови райдержадміністрації,  Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції  про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції з боку працівників апарату та її  структурних підроздів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації,  керівники структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

У разі виявлення

18.

Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

Протягом року

19.

Перевірка факту подання працівниками апарату та структурних підрозділів  райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, 
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

Протягом року

20.

Повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

У разі виявлення

21.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення Закону України «Про запобігання корупції» в  апараті райдержадміністрації та її  структурних підрозділах  без статусу юридичної особи публічного права

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, 
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

Протягом року

22.

Здійснення розгляду письмових звернень осіб, в яких повідомляється про факти корупційних правопорушень, у тому числі анонімні, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, 
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

У разі отримання повідомлень

 

23.

Забезпечення невідкладного розгляду в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників райдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень райдержадміністрації

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, 
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

У разі отримання повідомлень

 

24.

Ведення обліку повідомлень про корупцію, внесених викривачами

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

Протягом року

25.

Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення голові райдержадміністрації відповідних пропозицій

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації,

відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, 

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

Протягом року

26.

Ведення обліку працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації
 

Протягом року

27.

Надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації інформації про притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень керівників структурних підрозділів і державних службовців  райдержадміністрації при отриманні рішення суду

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

Протягом року

28.

Прийняття участі у проведенні в установленному порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов`язанного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства 

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, 
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

Протягом року

29.

Прийняття участі у проведенні внутрішнього контролю райдержадміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, 
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора