A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Бахмутська районна державна адміністрація
Донецька область

Корисна інформація

 

Про виплату бюджетної субсидії сільськогосподарським товаровиробникам на угіддях яких вирощувалась гречка

 

3 метою організації належного використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблювальних угідь та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 886 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь» (далі — Порядок), департаментом агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації утворено обласну комісію з прийняття рішень щодо виплати бюджетної субсидії з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь та затверджено її персональний склад.

Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь за рахунок бюджетних коштів надається сільськогосподарським товаровиробникам – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми і форми власності та фізичним особам – підприємцям (далі – отримувачі).

Слід зазначити, що наказом Мінагрополітики від 09.09.2021 № 187 «Щодо спрямування у 2021 році коштів для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблювальних угідь» визначено, що у 2021 році кошти, передбачені Мінагрополітики за бюджетною програмою 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблювальних угідь», будуть спрямовані на виплату бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблювальних угідь, яких вирощувалась гречка.

Заяви та документи від отримувачів приймаються до 15 листопада 2021 року у робочий час в приміщенні департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації за адресою: бул. Машинобудівників, 20, 3 поверх, кім. № 42, м.Краматорськ.

 

 


 

На виконання Порядку використання у 2021 році коштів обласного бюджету, передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25.05.2021 № 482/5-21, зареєстрованого Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Харків) 09 червня
2021 року за № 40/220 (далі – Порядок), Донецькою облдержадміністрацією утворено комісію із визначення власників корів, овець та кіз, яким надається часткове відшкодування вартості придбаної установки індивідуального доїння молока, персональний склад якої затверджено розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.07.2021 № 687/5-21 (в редакції розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 11.08.2021 № 799/5-21 (далі – Комісія).

Відповідно до Порядку, головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока, є департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації (далі – Головний розпорядник), який знаходиться за адресою: бул. Машинобудівників, 20, 3 поверх, м. Краматорськ, 84313.

Отримувачами коштів є господарства населення, що ведуть господарство на території Донецької області, в особі фізичних осіб – власників корів, овець та кіз (далі – власники корів, овець та кіз).

Право на часткове відшкодування вартості установки індивідуального доїння молока (далі – установки) мають власники корів, овець та кіз, які утримують дві та більше корів та (або) чотири та більше овець та (або) кіз, які у 2021 році придбали установку індивідуального доїння молока, крім такої, що була у користуванні.

Власники корів, овець та кіз мають право на часткове відшкодування вартості лише однієї установки один раз протягом дії Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік, затвердженої розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами) (далі – Програма).

Часткове відшкодування здійснюється в обсязі 75% від фактичної вартості установки, що придбана протягом поточного бюджетного періоду, та не може перевищувати 15000 гривень.

Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні часткового відшкодування вартості установки є:

1) подання заяви та документів, визначених пунктом 5 розділу ІІІ, особою, яка згідно із пунктом 1 розділу ІІ Порядку не має право на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока;

2) подання на розгляд Комісії недостовірних відомостей та документів;

3) власником корів, овець та кіз протягом останніх двох років отримано або отримується аналогічна підтримка (відшкодування, компенсація) з обласного або інших бюджетів;

4) власник корів, овець та кіз має заборгованість або прострочені боргові зобов’язання за кредитами в банківській установі, в якій відкрито розрахунковий рахунок.

Власники корів, овець та кіз, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості установки, протягом строку, зазначеного в даному оголошені для подачі документів, подають на розгляд Комісії такі документи:

1) заяву про надання часткового відшкодування вартості придбаної установки індивідуального доїння молока (додаток 1 до Порядку);

2) копії паспортів великої рогатої худоби, реєстраційних свідоцтв овець/кіз, виданих у встановленому порядку;

3) копію документу, який підтверджує факт оплати придбаної установки індивідуального доїння молока;

4) копії технічної документації на установку (із зазначенням її індивідуального серійного номера) та гарантійного талону;

5) копію паспорту громадянина України;

6) копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

7) згоду на обробку персональних даних;

8) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок;

9) довідку, видану банківською установою, в якій відкрито рахунки, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;

10) письмове зобов’язання фізичної особи - власника корів, овець та кіз повернути кошти обласного бюджету, одержані для часткового відшкодування вартості установки, у разі невиконання вимог, передбачених пунктом 4 розділу IV та у випадках, зазначених у пункті 4 розділу V Порядку (додаток 2 до Порядку).

Заяви та документи від претендентів приймаються у робочий час в приміщені департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації (далі – департамент) за адресою:

м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 20, 3 поверх, кім. № 42, отримання довідкової інформації за телефонами: (0626) 42-01-20, 42-01-21 та на офіційній веб-сторінці департаменту за посиланнями:

https://agro.dn.gov.ua/rozporyadzhennya-golovi-doda-vid-25-25-2021-482-5-21/;

https://agro.dn.gov.ua/vikoristannya-u-2021-rotsi-koshtiv-oblasnogo-byudzhetu-dlya-chastkovogo-vidshkoduvannya-vartosti-pridbanih-ustanovok-individualnogo-doyinnya-moloka/;

Комісія починає приймати заяви та документи від претендентів з наступного дня після публікації даного оголошення та закінчує 01.12.2021.

Засідання комісії відбудеться 09.12.2021 року в приміщенні департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин ДОНОДА.


 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

В рамках концепції розвитку економіки Донецької області та з метою подальшої реалізації проектів в територіальних громадах області, пропонуємо для вивчення та подальшого обговорення інформаційні матеріали які передбачають замкнутий цикл з використанням енергозберігаючих технологій і альтернативних джерел енергії.

 


 

Інформація

щодо безпечного використання пестицидів та суворого дотримання регламентів застосування пестицидів та агрохімікатів

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» допускати до роботи з пестицидами і агрохімікатами осіб, які пройшли спеціальне навчання та мають допуск (посвідчення) на право роботи пестицидами і агрохімікатами.

Виконувати основні вимоги статті 4 Закону України «Про захист рослин», а саме :

  • суворе додержання регламентів зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин,
  • збереження корисної флори і фауни,
  • недопущення пошкодження рослин, погіршення їх стану та забруднення продукції рослинного походження і довкілля засобами захисту рослин,
  • додержання технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту,
  • екологічне та економічне обґрунтування доцільності захисту рослин від шкідливих організмів.

Державна політика України в сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами, базується на:

  • пріоритетності збереження здоров'я людини і охорони навколишнього середовища по відношенню до економічного ефекту від застосування пестицидів;
  • безпеці для здоров'я людини і навколишнього середовища під час виробництва, випробування і застосування пестицидів за умови дотримання вимог, встановлених державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами.

Частиною санітарного законодавства є державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» (ДСП 8.8.1.2.001-98), затверджені наказом МОЗ України від 03.08.1998 №1.

Ці правила є обов'язковими для дотримання всіма підприємствами, установами і організаціями, приватними господарствами та особами, що проводять будь-які дії з пестицидами.

Порушення цих правил тягне за собою цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного Законодавства.

На території України дозволяється транспортування, зберігання і застосування тільки зареєстрованих Укрдержхімкомісією пестицидних препаратів за винятком випадків, зазначених у "Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва" (постанова Кабінету Міністрів України N 288 від 04.03.96. Державні випробування незареєстрованих у країні пестицидних препаратів проводяться відповідно до "Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, ведення переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (затв. постановою Кабінету Міністрів України N 295 від 04.03.96).

Одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив допускається тільки при наявності відповідного санітарного паспорту, виданого Держпродспоживслужбою. Паспортизація здійснюється щорічно.

Для отримання санітарного паспорту необхідно, щоб витримувалася нормативна санітарно-захисна зона від складу, територія, приміщення та обладнання відповідали вимогам ДСП 8.8.1.2.001-98, були наявні допуски, посвідчення про проходження спеціальної підготовки та документи про проходження медогляду, допущених до роботи з пестицидами і агрохімікатами.

Відповідно до ДСП 8.8.1.2.001-98, завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств повинна сповіщати населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.

Звертаємо увагу, що зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням - 300 м. При застосуванні аерозольних генераторів регульованої дисперсності санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції для даного виду апаратури; обробка посівів у цих зонах допускається при напрямку вітру від населених пунктів і інших об'єктів, що підлягають санітарному захисту.

Забороняються авіахімобробки на ділянках, які розташовані ближче 1 км від жилої зони.

 


Національний Сорочинський  ярмарок

З 17 до 22 серпня 2021 року в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області відбудеться традиційний Національний Сорочинський  ярмарок – окраса Полтавщини і України. Організатор заходу – ТОВ «Сорочинський ярмарок». Офіційне відкриття 17 серпня об 11.00.

Сорочинський ярмарок сьогодні є найбільшим, найкращим і найвідомішим ярмарково-виставковим заходом, у якому щороку беруть участь підприємства, приватні підприємці, майстри народних промислів, заклади громадського харчування, організатори колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи, окремі виконавці, організатори зон відпочинку та розваг. Це близько півтори тисячі учасників, понад півмільйона  відвідувачів, десятки іноземних делегацій та сотні журналістів. 

Більш детальну інформацію про умови участі та бланк заявки можливо отримати на сайті: www.yarmarok.in.ua.

 


Пам'ятка щодо забезпечення дотримання основних вимог санітарного законодавства під час проведення робіт із пестицидами та агрохімікатами

В пам’ятці відображені необхідні вимоги щодо техніки безпеки при проведенні робіт із пестицидами для зведення до мінімуму негативної дії пестицидів і агрохімікатів на людей та довкілля.

Пам’ятка розрахована для населення, керівників сільськогосподарських підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, власників фермерських господарств, приватних домоволодінь та інших осіб, що здійснюють свою діяльність у сфері транспортування, зберігання та застосування пестицидів та агрохімікатів.

 


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора