A A A K K K
для людей з вадами зору
Бахмутська районна державна адміністрація
Донецька область

До уваги мешканців району! Відбулося внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму

Дата: 21.10.2021 14:28
Кількість переглядів: 1146

Фото без опису

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 серпня 2021 р. N 890

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Обласним державним адміністраціям привести у тримісячний строк власні рішення у відповідність з цією постановою та разом з відповідними органами Державної прикордонної служби вжити заходів для їх виконання.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у шестимісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців п'ятого та сорок другого пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з моменту повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя під загальну юрисдикцію України.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. N 890

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1147 "Про прикордонний режим" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1127; 1999 р., N 17, ст. 726; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2010 р., N 94, ст. 3340; 2013 р., N 51, ст. 1839; 2016 р., N 12, ст. 512; 2017 р., N 50, ст. 1553; 2020 р., N 76, ст. 2432):

1) пункти 1 і 2 постанови викласти в такій редакції:

"1. Установити вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках і вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм прикордонну смугу завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону, де встановлюється прикордонний режим, але не менше від ширини смуги місцевості, що розташована в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруд.

2. Установити, що встановлення прикордонного режиму в межах територій міст і районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони, здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Адміністрації Державної прикордонної служби, узгодженим з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції, Службою безпеки та Державною митною службою.";

2) перелік міст і районів, у межах території яких можуть бути встановлені контрольовані прикордонні райони, затверджений цією постановою, виключити;

3) у Положенні про прикордонний режим, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення встановлює систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, які регламентують відповідно до законодавства правила в'їзду, перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб, провадження робіт, ведення обліку та тримання на пристанях, причалах, базах для стоянки, у пунктах базування (далі - об'єкти базування) маломірних (малих) суден, інших плавучих засобів, призначених для спорту або відпочинку на воді (водний мотоцикл тощо) (далі - маломірні судна, інші плавзасоби), а також у місцях базування - суден флоту рибної промисловості, що не підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства (далі - нагляд класифікаційного товариства), їх випуску, плавання і пересування в територіальному морі та внутрішніх водах України.";

у пункті 2:

абзаци третій і четвертий підпункту 1 замінити абзацом такого змісту:

"для іноземців та осіб без громадянства - паспортний документ іноземця, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;";

доповнити пункт підпунктами 11 і 12 такого змісту:

"11) адміністрація об'єкта базування - юридична або фізична особа - підприємець, одним із напрямів діяльності якої є організація, надання послуг з безпечного тримання і обслуговування приписаних або які прибувають до об'єкта базування маломірних суден, інших плавзасобів, випуску та оформлення виходу в територіальне море, внутрішні води України таких суден, інших плавзасобів та їх повернення з плавання;

12) засоби розваг на воді - несамохідні розважальні пристрої на воді, що використовуються для розваг на воді методом буксирування маломірним судном;";

у підпункті 21 слова "лінія інженерних прикордонних споруджень" замінити словами "лінія прикордонних інженерних споруд", а слова "та інших об'єктів;" - словами "та інших об'єктів. Відстань облаштування лінії прикордонних інженерних споруд від лінії державного кордону визначається органами Державної прикордонної служби;";

підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3) прикордонна смуга - ділянка місцевості, яка встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм, завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону, але не може бути меншою від ширини смуги місцевості, що розташована в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруд.

До прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення;

4) пункт базування - місце (смуга) на урізі води або гідротехнічна споруда, розташовані у контрольованому прикордонному районі, визначені місцевими держадміністраціями або органами місцевого самоврядування за погодженням з органами Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких вони перебувають, для постійного і тимчасового тримання поза пристанями, причалами, базами для стоянок маломірних суден, інших плавзасобів. Вимоги до облаштування пунктів базування та типи маломірних суден, інших плавзасобів, яким дозволяється тримання на них, визначаються правилами користування маломірними суднами на водних об'єктах відповідно до законодавства. Місця базування суден флоту рибної промисловості облаштовуються відповідно до законодавства.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Кодексі торговельного мореплавства УкраїниВодному кодексі УкраїниПовітряному кодексі УкраїниЛісовому кодексі УкраїниКодексі України про надраКодексі цивільного захисту УкраїниЗаконах України "Про державний кордон України""Про Державну прикордонну службу України""Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства""Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів""Про транспорт" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них."

у пункті 3 слово "підрозділами" замінити словом "органами";

у пункті 4 слова "Адміністрації Держприкордонслужби", "її", "підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами" замінити відповідно словами "МВС", "його", "юридичними і фізичними особами";

назву розділу "Порядок в'їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі" викласти в такій редакції:

"Порядок в'їзду, перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі";

у пункті 9 слово "споруджень" замінити словом "споруд";

у пункті 13:

абзац перший викласти в такій редакції:

"13. У межах прикордонної смуги з дотриманням вимог законодавства про дорожній рух установлюються дорожні знаки "Початок прикордонної смуги", "Кінець прикордонної смуги", у межах контрольованого прикордонного району - "Початок контрольованого прикордонного району", "Кінець контрольованого прикордонного району", а на дорогах, які безпосередньо простягаються до державного кордону (за винятком доріг до встановлених пунктів пропуску через державний кордон), встановлюється знак "В'їзд заборонено".";

в абзаці другому слова "підрозділами Державної прикордонної служби і" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

З метою запобігання випадкам незаконного перетинання державного кордону громадянами України, іноземцями та особами без громадянства під час їх пересування в межах прикордонної смуги Державна прикордонна служба може встановлювати інформаційно-попереджувальні таблички "УВАГА! Державний кордон України. Прохід заборонено" в порядку, що встановлюється МВС.";

абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

"14. Органами місцевого самоврядування за письмовим погодженням з відповідними органами Державної прикордонної служби в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району визначаються місця масового відпочинку населення, а також установлюється порядок їх обладнання і використання.";

у пункті 15 слова "разом з відповідними підрозділами" замінити словами "за погодженням з відповідними органами або підрозділами";

перше речення пункту 16 після слів "карантинних об'єктів рослин" доповнити словами ", а також охорони навколишнього природного середовища", а після слів "утримання і випасання худоби" - словами "та здійснення будь-яких операцій з відходами";

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, водолазні роботи або занурення апаратів, що використовуються для підводного плавання, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги і районів, прилеглих до адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, на території яких Кабінетом Міністрів України запроваджено прикордонний режим, а також збори, мітинги, маніфестації і демонстрації, спортивні, видовищні та інші масові заходи, військові навчання і тренування (далі - масові заходи) проводяться після інформування органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого провадиться така діяльність, із зазначенням початку і строку її провадження, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) осіб, що провадитимуть діяльність або організовуватимуть масові заходи, інформації про документи дозвільного характеру на провадження зазначеної в цьому пункті діяльності або масових заходів.

Інформування здійснюється усно з використанням засобів електрозв'язку і письмово не пізніше ніж за 24 години до початку провадження такої діяльності, а щодо проведення масових заходів - не пізніше ніж за 72 години до їх проведення, зокрема за допомогою факсимільного зв'язку або електронної пошти. Контактна інформація розміщується Адміністрацією Держприкордонслужби на інформаційних стендах, офіційному веб-сайті, а також у засобах масової інформації.";

пункт 19 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами ", та інших актів законодавства";

доповнити Положення пунктом 191 такого змісту:

"191. Про зліт або посадку повітряних суден (крім цивільних повітряних суден, що здійснюють регулярні повітряні перевезення, і державних повітряних суден) поза межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків у контрольованому прикордонному районі їх власники або експлуатанти інформують орган або підрозділ Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого здійснюється зліт або посадка.

Інформування здійснюється за допомогою засобів електрозв'язку або в будь-який інший спосіб не пізніше ніж за 30 хвилин до зльоту та одразу після посадки (крім випадків, пов'язаних із небезпечною подією).";

пункт 20 після слів "інформування відповідних" доповнити словами "органів або";

абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:

"У профілактичній смузі, а також у смузі місцевості між лінією державного кордону та лінією прикордонних інженерних споруд полювання забороняється.";

назву розділу "Порядок обліку та тримання на об'єктах базування маломірних суден, інших плавзасобів, їх плавання та пересування у територіальному морі та внутрішніх водах" викласти в такій редакції:

"Порядок обліку, тримання на об'єктах базування маломірних суден, інших плавзасобів та в місцях базування суден флоту рибної промисловості, їх випуску, плавання та пересування в територіальному морі та внутрішніх водах";

пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. У районах, прилеглих до узбережжя моря, що охороняється органами Державної прикордонної служби, у межах територіального моря і внутрішніх вод, де встановлено прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, крім зазначених у пунктах 7 - 21 цього Положення режимних обмежень, забороняється зберігання на об'єктах базування, місцях базування суден флоту рибної промисловості, випуск, плавання та пересування маломірних суден, інших плавзасобів, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, не зареєстрованих в установленому порядку в органах, які здійснюють нагляд за такими суднами і засобами, та не приписаних до об'єктів базування, не облікованих у місцях базування суден флоту рибної промисловості.

Забороняється зберігання маломірних суден, інших плавзасобів на об'єктах базування, що облаштовані поза місцями, визначеними рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій, а суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, - у місцях базування, не внесених до переліку місць базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого Держрибагентством.";

у пункті 23:

в абзаці першому слова "про що у реєстраційних документах ставиться спеціальна позначка," виключити;

в абзаці другому слова "підрозділу органу охорони державного кордону" замінити словами "органу або підрозділу Державної прикордонної служби", а після слів "до такого" доповнити словами "органу або";

у пункті 24:

абзац другий після слів "місць базування суден флоту рибної промисловості" доповнити словами "усно з використанням засобів електрозв'язку і";

в абзаці третьому:

після слів "дозволяється тримання їх в іншому місці" доповнити словами "поза водними об'єктами";

слово "Укртрансбезпеки" замінити словами "Морської адміністрації";

слова "та Держрибагентством" виключити;

абзац четвертий після слів "поза місцями базування" доповнити словами ", а також на причалах та інших гідротехнічних спорудах, які не належать портам, іншим об'єктам базування або місцям базування";

у пункті 25 слова "Списання з балансу і утилізація" замінити словами "Зняття з обліку", а після слів "з обов'язковим" доповнити словами "усним з використанням засобів електрозв'язку і";

у пункті 26 слово "взяти" замінити словом "поставити";

у пункті 28:

в абзаці першому слова "інспектори Мінприроди, державного органу, що здійснює нагляд за безпекою судноплавства та реєстрацією суден" замінити словами "державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, інспектори Морської адміністрації";

абзац другий після слів "до експлуатації не допускаються" доповнити словами ", випуск або вихід з них маломірних суден, інших плавзасобів забороняється";

абзац третій пункту 30 після слів "до місця їх тримання" доповнити словами "і можливість перевірити відповідність обліку та організацію їх випуску";

пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження торговельних та маломірних суден, інших плавзасобів поза об'єктами базування, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, поза місцями базування, а також на об'єктах або місцях базування, які не допущені до експлуатації, забороняється (крім випадків, пов'язаних із небезпечною подією, за умови завчасного інформування капітаном (судноводієм, стерновим-мотористом) або власником торговельного та маломірного судна, іншого плавзасобу, судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, підрозділу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого здійснюватиметься посадка або висадка, завантаження або розвантаження, але не пізніше здійснення таких заходів).

Посадка і висадка пасажирів поза об'єктами базування дозволяється лише на засоби розваг на воді та маломірні судна, які їх буксирують, водні мотоцикли, моторні гідродельтаплани в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах, визначених і відкритих до експлуатації у спеціально встановлених місцях відповідно до законодавства.";

у пункті 33:

в абзаці п'ятому слова "наявності у судна відповідного дозволу Регістра судноплавства України" замінити словами "суден, які мають у документах, що підтверджують придатність судна до плавання, відмітку про придатність судна до експлуатації в темну пору доби,";

доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"Про повернення з плавання маломірних суден, інших плавзасобів або суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, адміністрація об'єктів базування, місць базування суден флоту рибної промисловості повинна поінформувати не пізніше ніж протягом 30 хвилин із часу повернення підрозділ Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого вони розташовані.

У разі неповернення в установлений час до об'єкта базування маломірних суден, інших плавзасобів, а до місця базування - суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, та відсутності інформації про їх стан і місцеперебування адміністрація об'єктів базування, місць базування суден флоту рибної промисловості зобов'язана негайно поінформувати підрозділ Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого вони розташовані.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим;

в абзаці дев'ятому після слів "маломірних суден" доповнити словами ", інших плавзасобів", а слово "завчасно" замінити словами і цифрами "не пізніше ніж за 30 хвилин";

у пункті 34:

в абзаці першому:

перше речення після слів "вихід у" доповнити словами "територіальне море та";

у другому реченні слово "санкції" замінити словом "заборони";

у третьому реченні слова "Це обмеження" замінити словами "Обмеження щодо заборони експлуатації об'єктів базування, місць базування суден флоту рибної промисловості";

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі заборони Морською адміністрацією експлуатації об'єктів базування або виходу з них суден, а Держрибагентством - експлуатації місць базування або виходу з них суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, зазначені органи не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення усно з використанням засобів електрозв'язку і письмово інформують про це, зокрема за допомогою факсимільного зв'язку або електронної пошти, органи Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких перебувають відповідні об'єкти базування або місця базування суден флоту рибної промисловості.";

пункт 35 викласти в такій редакції:

"35. Судна внутрішнього плавання та судна флоту рибної промисловості, у тому числі ті, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, що зареєстровані в установленому порядку в морських (річкових) торговельних і рибних портах України, оформляються для виходу в територіальне море та внутрішні води відповідно до законодавства за наявності суднових документів і документів, що посвідчують особу членів екіпажу і пасажирів.";

пункт 36 після слів "маломірних суден, інших плавзасобів" доповнити словами ", суден флоту рибної промисловості", а після слів "маломірного судна, іншого плавзасобу" - словами ", судна флоту рибної промисловості";

пункт 38 викласти в такій редакції:

"38. Пляжі, місця масового відпочинку населення на водних об'єктах у межах контрольованого прикордонного району облаштовуються необхідними засобами контролю з метою уникнення можливості запливу відпочивальників до лінії державного кордону або в бік іноземних та українських суден закордонного сполучення.

Дотримання зазначених вимог забезпечується керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які використовують водні об'єкти з фізкультурно-оздоровчою метою або для відпочинку людей та організації масових заходів.";

доповнити Положення пунктом 381 такого змісту:

"381. У місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах, визначених відповідно до законодавства, вихід суден і плавзасобів, що не підлягають реєстрації та нагляду класифікаційного товариства (крім суден флоту рибної промисловості, спортивних суден, антикварних та історичних суден та їх копій, позначених як такі виробником), у територіальне море та внутрішні води України дозволяється на відстань, визначену виробником у технічній документації, але не більше 500 метрів від берегової лінії лише після обов'язкового інформування підрозділу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого буде здійснено такий вихід, та за умови наявності з ним електрозв'язку.

Інформування здійснюється з використанням засобів електрозв'язку або в будь-який інший спосіб не пізніше ніж за 30 хвилин до виходу із зазначенням типу судна, часу, місця і мети виходу, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) власника (судноводія) судна та пасажирів, а також ймовірного часу та місця повернення.

Після повернення з плавання власник (судноводій) зобов'язаний протягом 15 хвилин з використанням засобів електрозв'язку поінформувати про це підрозділ Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого було здійснено вихід і повернення.

Посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження таких суден і плавзасобів, у тому числі на воді, після їх виходу у внутрішні води України, їх підхід до будь-яких інших суден забороняються (крім випадків, пов'язаних із небезпечною подією, за умови завчасного інформування власником (судноводієм) підрозділу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого здійснюватиметься підхід, посадка або висадка пасажирів, завантаження або розвантаження, але не пізніше часу здійснення таких заходів).

У разі порушення вимог цього пункту органи Державної прикордонної служби мають право тимчасово забороняти вихід у внутрішні води України таких суден і плавзасобів. Про запровадження такої заборони органи Державної прикордонної служби письмово інформують заінтересованих юридичних та фізичних осіб протягом 24 годин після прийняття такого рішення.".

2. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1199 "Про контрольовані прикордонні райони" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1168; 1999 р., N 17, ст. 726) викласти в такій редакції:

"Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 1998 р. N 1199
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. N 890)

ПЕРЕЛІК
міст і районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони

Автономна Республіка Крим

Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський райони

Вінницька область

Могилів-Подільський, Тульчинський райони

Волинська область

Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський райони

Донецька область

Горлівський, Донецький, Кальміуський, Маріупольський райони

Житомирська область

Коростенський район

Закарпатська область

Берегівський, Рахівський, Тячівський, Ужгородський, Хустський райони

Запорізька область

Бердянський, Мелітопольський райони

Івано-Франківська область

Верховинський район

Київська область

Вишгородський район

Луганська область

Довжанський, Ровеньківський, Сватівський, Старобільський, Щастинський райони

Львівська область

Львівський, Самбірський, Червоноградський, Яворівський райони

Миколаївська область

Миколаївський район

Одеська область

Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський, Роздільнянський райони

Рівненська область

Вараський, Сарненський райони

Сумська область

Конотопський, Охтирський, Сумський, Шосткинський райони

Харківська область

Богодухівський, Куп'янський, Харківський, Чугуївський райони

Херсонська область

Генічеський, Скадовський райони

Чернівецька область

Вижницький, Дністровський, Чернівецький райони

Чернігівська область

Корюківський, Новгород-Сіверський, Чернігівський райони

м. Севастополь".

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 р. N 38 "Деякі питання підвищення рівня національної безпеки України" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 12, ст. 313) викласти в такій редакції:

"1. Поширити на період проведення антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), дію частини четвертої статті 22 Закону України "Про державний кордон України" на територію таких районів:

Бахмутського, Волноваського, Краматорського, Покровського районів Донецької області;

Алчевського, Луганського, Сєвєродонецького районів Луганської області;

Каховського району Херсонської області.".


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора