A A A K K K
для людей з вадами зору
Бахмутська районна державна адміністрація
Донецька область

До уваги учасників АТО та ООС і членів їх сімей

Дата: 23.09.2020 15:08
Кількість переглядів: 1493

Фото без опису

З метою надання роз’яснень щодо пільг та соціальних послуг, на які мають право учасники АТО та ООС і члени їх сімей, управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації доводить до відома осіб відповідної категорії наступну інформацію.

1. Пільги в сфері житлово-комунального господарства.

75-відсоткова знижка від сплати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку від сплати, та додатково 10,5 кв. метри на сім’ю);

75-відсоткова знижка від сплати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання

75-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках,  що не мають центрального опалення.

2. Пільги в сфері охорони здоров'я.

безкоштовне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізації.

3. Пільги у сфері житлового забезпечення.

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлово- го будівництва, садівництва і огородництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

4. Фінансова допомога.

учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України;

додатково учасникам бойових дій виплачується щомісячна цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн. незалежно від розміру інших виплат, пенсій, надбавок тощо

інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи – 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 255, III групи – 225, учасників бойових дій – 165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

5. Пільги у сфері зайнятості.

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік; особам, звільненим з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, надається щорічна відпустка повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації; особам, звільненим з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, надається переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, а також додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та наданні першого робочого місця; 

військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок;

час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби гарантоване збереження місця роботи, посади, середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності з одночасним отриманням грошового забезпечення військовослужбовця вказані трудові гарантії також зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та знаходяться на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування у закладах охорони здоров’я незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня визнання судом їх померлими;

військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, встановлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

6. Пільги у сфері транспорту.

безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, по- вітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою;

7. Пільги у освітній сфері.

учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій;

самозайняті особи (фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку;

поновлення студентів у відповідному навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безкоштовного навчання на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову;

8. Інші соціальні пільги.

звільнення від сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

позачергове користування всіма послугами зв’язку та поза- чергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 відсотків від тарифів вартості основних та 50 відсотків – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення, відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються.

Соціальний захист дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій

Першочергове надання місць у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах

Відповідно до пункту 4 статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» дітям військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і  дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

На осіб, які мають статус учасника антитерористичної операції та /або учасника операції об’єднаних сил, поширюється положення Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Вказаними законодавчими та нормативно-правовими актами не передбачено обов’язкового звільнення осіб, які мають статус учасника антитерористичної операції та /або учасника операції об’єднаних сил, від плати за харчування їх дітей у дошкільних навчальних закладах та закладах освіти.

Разом з тим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади, можуть встановлювати додаткові пільги щодо батьківської плати за харчування дітей у цих закладах за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

 

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, держава забезпечує цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка надається у вигляді:

  1. повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням відповідно до умов та правил прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів на відповідний рік (далі — умови та правила прийому);
  2. часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої та професійно-технічної освіти;
  3. соціальної стипендії (у розмірі та порядку її призначення і виплати, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України) — для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою;
  4. безоплатного забезпечення підручниками — за рахунок бібліотечного фонду відповідного навчального закладу;
  5. безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
  6. безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою — для осіб, які навчаються за денною формою. Для отримання державної цільової підтримки особи подають особисто на ім’я керівника відповідного професійно-технічного або вищого навчального закладу заяву, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особи претендують. До заяви додаються завірені в установленому порядку копії документів. Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника навчального закладу.

Оздоровлення та відпочинок дітей учасників АТО

До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років.

Розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 28 травня 2020р. № 543/5-20.,  затверджений  Порядок організації у 2020 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, відшкодування вартості якого здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, згідно якого  здійснюється організація оздоровлення дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії  Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у вигляді відшкодування повної вартості путівки батькам таких дітей у дитячих закладах оздоровлення, обраних батьками, шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунки дитячих закладів оздоровлення, обраних батьками.

Оздоровлення дітей  здійснюється в порядку черговості, один раз на рік за умови, що дитині протягом поточного року не надавалась путівка до дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів усіх рівнів.

За рахунок коштів державного бюджету надаються путівки дітям вищезазначених пільгових категорій до ДП «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія» безоплатні, або із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків.

 

Звертаємо увагу всіх потенційних одержувачів вище окреслених послуг на те, що пільги на соціальні послуги надаються лише на підставі особистого звернення заявника.

Куди звернутися для отримання пільги

Додаткову інформацію щодо надання пільг мешканці Бахмутського району можуть отримати звернувшись до управління праці та соціального захисту населення Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 69 або за телефоном (0627) 44-71-55.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора