A A A K K K
для людей з вадами зору
Бахмутська районна державна адміністрація
Донецька область

ЗВІТ про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 9 місяців 2019 року

Дата: 08.10.2019 08:05
Кількість переглядів: 512

Фото без опису

Протягом січня-вересня 2019 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 53 конфліктних ситуацій, по яких було взято на облік 53 чинника ускладнення стану СТВ здебільшого щодо погашення заборгованості із заробітної плати. Причиною виникнення конфліктних ситуацій у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 320388,4 тис. грн.

З початку  2019 року було взято на облік 39 конфліктних ситуацій, у тому числі за видами економічної діяльності:

 • сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 3 конфліктні ситуації (7,7%);
 • добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 14 конфліктних ситуацій (35,9%);
 • виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 3 конфліктні ситуації (7,7%);
 • металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 1 конфліктна ситуація (2,6%);
 • виробництво машин і устаткування, не віднесені до інших угрупувань – 3 конфліктні ситуації (7,7%);
 • виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування – 2 конфліктні ситуації (5,1%);
 • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4 конфліктні ситуації (10,2%);
 • водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 2 конфліктні ситуації (5,1%);
 • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів – 2 конфліктні ситуації (5,1%);
 • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 конфліктна ситуація (2,6%);
 • професійна, наукова та технічна діяльність – 2 конфліктні ситуації (5,14%);
 • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1 конфліктна ситуація (2,6);
 • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1 конфліктна ситуація (2,6%).

Причинами виникнення конфліктних ситуацій на підприємствах Донецької області з початку 2019 року було 53 чинника, з них:

53 – щодо невиконання вимог законодавства про працю (100%).

У звітному періоді, з метою врегулювання чинників ускладнення стану соціально-трудових відносин, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню чинників ускладнення стану СТВ та проведено 207 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.

В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та органами місцевого самоврядування, протягом січня-вересня 2019 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення стану СТВ, в сумі 247193,4 тис.грн., що складає 77,1% від заборгованості, що стала чинником ускладнення стану СТВ.

Таким чином, на початок 2019 року на обліку Відділення знаходилось 14 конфліктних ситуацій, у звітному періоді було взято на облік 39 конфліктних ситуацій, знято з обліку 33 конфліктні ситуації, у тому числі 28 – у зв’язку із врегулюванням чинників ускладнення стану СТВ, 4 – у зв’язку з відсутністю причин або умов для виникнення КТС(К), 1 – у зв’язку з припиненням трудових відносин, а саме: звільнення більше ніж двох третин найманих працівників.

Станом на 01.10.2019 року на обліку Відділення знаходиться 20 конфліктних ситуацій з 20 чинниками, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати  73195 тис. грн.

 

Упродовж січня-вересня 2019 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 5 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 4 – на виробничому рівні, з яких 2 – на рівні підприємств, установ, організацій,  2 – на рівні структурних підрозділів; 1 – на територіальному рівні (додаток 5).

 

У 5 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 23 вимоги, в тому числі:

- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (4,3% від загальної кількості);

-  щодо виконання колективного договору, угоди – 10 вимог (43,5%);

-  щодо невиконання вимог законодавства про працю – 12 вимог (52,2%).

Заборгованість із виплати заробітної плати, яка стала причиною виникнення КТС(К), відсутня.

 

Заборгованість із виплати заробітної плати, яка стала причиною виникнення КТС(К), відсутня.

Але через порушення строків виплати поточної зарплати у січні-вересні 2019 року утворилася нова заборгованість із заробітної плати по КТС(К), зареєстрованих у минулих роках.

 

Упродовж 9 міс. 2019 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 85 примирних процедур, в т.ч. 74 –  узгоджувальні зустрічі та 11 – примирних комісій.

У звітному періоді колективні трудові спори (конфлікти) на підприємствах Донецької обласні не реєструвались.

 

Упродовж січня-вересня 2019 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.

Однак, за звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 14 акцій соціального протесту, а саме: 1 невихід на поверхню, 5 припинення роботи, 1 пікетування та 4 перекриття траси, 2 мітингу та 1 вуличний похід.

По всіх випадках фахівцями Відділення надавалися консультації та роз’яснення керівникам підприємств, головам територіальних організацій профспілки працівників вугільної промисловості України, голові Міжрегіональної організації незалежних профспілок гірників України, найманим працівниками, виконавчим комітетам відповідних міських рад. Також Відділення сприяло проведенню переговорів по пошуку шляхів вирішення порушених питань та проводило консультації з проблемних питань з керівництвом Донецької облдержадміністрації.

 

Аналіз виробничих та фінансових показників Донецької області у звітному періоді, стану соціально-трудових відносин на підприємствах області та результатів діяльності Відділення свідчить, що промислове виробництво Донецької області (без урахування частини тимчасово окупованої території) у січні–серпні 2019 року порівняно з січнем–серпнем попереднього року зросло на 3,4%. Видобуток рядового вугілля та обсяг відвантаженого рядового вугілля порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс. Однак у вугледобувній промисловості, як і раніше, спостерігаються значні фінансові складнощі, які безпосередньо впливають на показники соціальних стандартів, в тому числі рівні оплати праці та строках її виплати.

Через наявність заборгованості із заробітної плати на підприємствах області продовжують існувати конфліктні ситуації, зокрема на підприємствах вугледобувної галузі, причиною чого є недофінансування вугільної галузі, відставання реконструкції та технічного переозброєння шахт, старіння основних фондів шахт, скорочення наукового потенціалу галузі та припинення виробничої діяльності окремими підприємствами.

За 9 місяців поточного року до бази конфліктогенних підприємств було внесено 48 підприємств, на яких конфліктні ситуації було взято на облік Відділення з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Упродовж звітного періоду Відділенням проводилась робота по врегулюванню 53 конфліктних ситуацій, по яких було взято на облік 53 чинника ускладнення стану СТВ.

Причиною виникнення конфліктних ситуацій у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 320388,4 тис. грн.

В результаті постійної взаємодії зі сторонами СТВ та органами місцевого самоврядування, протягом січня-червня 2019 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення стану СТВ, в сумі 247193,4 тис.грн., що складає 77,1% від заборгованості, що стала чинником ускладнення стану СТВ.

Аналіз динаміки погашення заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення стану СТВ упродовж звітного періоду, свідчить, що спільні заходи Відділення та сторін соціально – трудових відносин направлені на вирішення вимог найманих працівників, в тому числі і щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати, виявились результативними.

На реєстрації Відділення залишилось 5 КТС(К), в яких в стадії вирішення 23 вимоги, висунуті найманими працівниками.

З метою моніторингу стану виконання рішень примирних органів та вимог найманих працівників, врегулювання чинників ускладнення стану СТВ упродовж звітного періоду фахівцями Відділення було організовано та проведено 292 примирні процедури зі сторонами соціально-трудових відносин, в тому числі зі сторонами колективних трудових спорів – 74 узгоджувальних зустрічей (25,3% від загальної кількості) і 11 примирних комісій (5,9%), зі сторонами соціально-трудових відносин – 207 узгоджувальних зустрічей (68,8%).

Практичний досвід роботи Відділення свідчить про результативність вирішення вимог найманих працівників та врегулювання чинників ускладнення стану СТВ шляхом проведення узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин, в ході проведення яких вдається досягнути взаємоприйнятних домовленостей у вирішенні проблемних питань.

Відділенням проводиться цілеспрямована робота з надання консультацій та рекомендацій найманим працівникам та профспілковим організаціям з питань вирішення спірних питань в правовому руслі, в тому числі і шляхом вступу у колективні трудові спори (конфлікти).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора