Бахмутська районна
державна адміністрація
Донецької області

Управління агропромислового комплексу та розвитку сільських територій

Управління агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Бахмутської райдержадміністрації

 

Юридична адреса:

ул.Садова, б.169а, м.Бахмут, Донецька область

Телефони:

Приймальня – 44-16-72

Начальник управління – 44-09-21

Відділ економічного розвитку сільських територій, кооперації, виробництва та маркетингу продукції – 44-08-39

Електронна пошта:

00730626@mail.gov.ua

Прийом громадян:

ГРАФІК

особистого прийому громадян начальника управління на 2019  рік 

№ з/п

Посада

Прізвище,  ім’я,    по батькові

Часи прийому

Календарні дні проведення

1

Начальник управління

Геліч Ольга Михайлівна

09.00 – 10.00

II та IV понеділок місяця

     

ГРАФІК

особистого прийому громадян начальниками відділів управління на 2019 рік

№ з/п

Посада

Прізвище,  ім’я,    по батькові

Часи прийому

Календарні дні проведення

1

Начальник відділу адміністративного та господарського забезпечення

 

 

09.00 – 10.00

I та ІІІ понеділок місяця

2

Начальник відділу розвитку сільських територій, кооперації, виробництва та маркетингу продукції

Тополенко Тетяна Володимирівна

09.00 – 10.00

ІI та ІV понеділок місяця

 

Стислий перелік функцій:

 1. забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
 2. участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;
 3. організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;
 4. участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.
 5. забезпечення розвитку агропромислового комплексу та сільських територій на території району.

Управління відповідно до покладених на нього повноважень виконує такі завдання:

 1. формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;
 2. вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;
 3. вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб'єкти господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
 4. проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;
 5. вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;
 6. вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;
 7. розробляє  заходи щодо формування та реалізації державної політики щодо підтримки і розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та підприємництва.

Надає допомогу:

 1. сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;
 2. суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;
 3. суб'єктам господарювання в  залученні коштів міжнародних донорських організацій на створення і розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Збезпечує:

 1. в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;
 2. в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;
 3. організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;
 4. виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;
 5. широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;
 6. роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;
 7. проведення атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів;
 8. в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;
 9. стимулювання розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників, а також залучення сільських родин до товарного сільськогосподарського виробництва, проведення просвітництва виробників сільськогосподарської продукції, забезпечення рівності товаровиробників у доступі до фінансових ресурсів.

Координує:

 1. виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;
 2. діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв'язання завдань, пов'язаних із виробництвом продукції рослинного походження.

Склад штату працівників управління:

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Гранична чисельність

 

КЕРІВНИЦТВО

1

1

Начальник управління

1

2

Головний спеціаліст-бухгалтер

1

 

ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ, КООПЕРАЦІЇ, ВИРОБНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ ПРОДУКЦІЇ

4

3

Начальник відділу

1

4

Головний спеціаліст

2

5

Провідний спеціаліст

1

 

ВІДДІЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3

 

6

Начальник відділу

1

7

Головний спеціаліст

1

9

Водій

1

 

ВСЬОГО

9

Перелік документів, які містять публічну інформацію:

 • Положення проуправління агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Бахмутської райдержадміністрації, затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.07.2018 № 297