A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Бахмутська районна державна адміністрація
Донецька область

Розвиток громадянського суспільства


 

Оголошення

про проведення в Бахмутському районі  конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів),  розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається  фінансова підтримка з районного бюджету у 2020 році

 

Бахмутська районна державна адміністрація Донецької області оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2020 році  буде  надаватись  фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету (термін реалізації програм (проєктів, заходів) – 2020 рік) (далі – Конкурс).

Проведення Конкурсу передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року №156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»  (зі змінами) (далі – Порядок проведення Конкурсу), розпорядженнями голови райдержадміністрації від 23 жовтня 2019 року № 465 «Про затвердження Порядку проведення конкурсною комісією Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області перевірки достовірності інформації, зазначеної в конкурсній пропозиції, що подається інститутом громадського суспільства», зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 30 жовтня 2019 року за № 296/3009, від 23 жовтня 2019 року № 464 «Про затвердження форм документів для проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 30 жовтня 2019 року за № 297/3010.

Конкурс проводиться у рамках виконання Програми економічного і соціального  розвитку Бахмутського району на 2020 рік.

Мета Конкурсу – розвиток партнерства з громадськими організаціями та залучення їх до розв’язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів війни, ветеранів АТО, соціально незахищених верств населення відповідно до визначених пріоритетних напрямків.

Програми  (проєкти, заходи),  що  подаються  для участі у Конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

 1. інституційний розвиток інститутів громадського суспільства;
 2. сприяння соціалізації вразливих верств населення (у тому числі ветеранів та інвалідів війни, ветеранів АТО);
 3. підвищення рівня громадянської та правової освіти населення;
 4. культурно-просвітницька та роз’яснювальна діяльність;
 5. краєзнавча робота, охорона памяток історії та культури;
 6. проведення заходів національно-патріотичного виховання.

Рівень виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) має відповідати районному рівню проведення Конкурсу.

Програми (проєкти, заходи) для участі в Конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення проведення Конкурсу.

У рамках проведення Конкурсу не можуть бути підтримані проєкти, які:

 1. спрямовані на отримання прибутку;
 2. спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації;
 3. не передбачають районного рівня реалізації.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті на 2020 рік.

Загальний фонд фінансування Конкурсу в 2020 році становить 240 тисяч гривень. Інститут громадського суспільства, який буде визнаний переможцем Конкурсу, отримає фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми (проєкту, заходу) в розмірі не менш як 15 % необхідного фінансування.

Забороняється надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) програми (проєкту, заходу), якщо її фінансування передбачається за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, розпорядником яких є інший організатор Конкурсу.

Для участі в Конкурсі необхідно подати наступні документи:

 1. заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором Конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського  суспільства  та назви програми (проєкту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інститутів громадянського суспільства, скріпленим  її  печаткою   (у  разі наявності) (зразок  заяви оприлюднено на офіційному вебсайті райдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», в рубриці  «Розвиток громадянського суспільства»);
 2. опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації)  програми (проєкту, заходу), за формою, що затверджена організатором Конкурсу (зразок оприлюднено на офіційному вебсайті райдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», в рубриці  «Розвиток громадянського суспільства». Опис програми (проєкту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (реалізації проєкту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), детальний розрахунок витрат на реалізацію програми (проєкту, заходу) та джерела фінансування;
 3. листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадського суспільства, інших установ та організацій у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);
 4. інформацію про діяльність учасника Конкурсу, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

На кожному аркуші копій документів (крім заяви на участь, опису  програми та кошторису), керівником інституту громадянського суспільства здійснюється відповідний запис «Копія вірна», дата подання документів, ПІБ та власний підпис.

Конкурсна  пропозиція складається державною мовою.

Проєкти, що подаються для участі у Конкурсі, повинні бути розраховані не більше, ніж на один бюджетний рік.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на CD або DVD диску чи інших електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові Конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурс проводиться трьома етапами.

У разі коли учасник Конкурсу письмово відмовляється на 2 етапі від відкритого захисту або не з'явився на відкритий захист конкурсної пропозиції,

конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в Конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

До участі у Конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:

 1. інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;
 2. інститут громадянського суспільства відмовився від участі в Конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;
 3. інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
 4. конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
 5. установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутами громадянського суспільства відповідно до Порядку проведення Конкурсу. Учасникові Конкурсу на його вимогу видається копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженим представником інституту громадянського суспільства. Дата надходження конкурсних пропозицій визначається за вхідним штемпелем організатора Конкурсу.

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, без паперового носія, не розглядатимуться.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника Конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 17 березня по 16 квітня 2020 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 08.00 до 16.00 за адресою: управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації (м. Бахмут, вул. Миру, 69, каб. 4).

Консультації та додаткова інформація за телефонами (06274) 4-71-54. Електронна адреса 25946273@mail.gov.ua.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора